top of page

Shwmae! 

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu gemau nad ydym yn mwynhau chwarae eu hunain yn unig, ond sy'n cyd-fynd â chwaraewyr fel chi ledled y byd.

Yn COPA, credwn fod ein gryfderau yn dod o'n hymrwymiad i arloesi, ansawdd a dathlu treftadaeth Gymreig. Mae ein gemau yn cyfuno themâu Cymreig cryf gyda chwarae fyrlymus, gan ganiatáu i chwaraewyr brofi blas o ddiwylliant a hanes cyfoethog Cymru mewn ffordd unigryw ac atyniadol.

Wrth i ni barhau i dyfu ac esblygu, mae ein tîm yn parhau i adnabod ein cenhadaeth i greu gemau sy'n ysbrydoli, diddanu a chysylltu chwaraewyr ledled y byd. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar y daith gyffrous hon, ac rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau chwarae ein gemau gymaint â'n bod yn mwynhau'u gwneud ar eich cyfer. Croeso i fyd COPA Gaming!

0.png
Matt Aspland Unreal Engine
profile_picture.webp

Osian Williams

Cynhyrchydd / Animeiddio

Matt Aspland

Prif Datblygydd

Connor Simmons

Artist 3D

bottom of page